ALERGIE

01.01.2002 00:00

Milost alergenům?

Má vaše dítě alergii na pyly, roztoče, na prach, na zvířecí srst, na potraviny, na ......a taky na ......? Výčet může pokračovat do nekonečna. Než začnete likvidovat peřiny, koberce, plyšové hračky, zakazovat kočky, kanáry či kupovat čističku vzduchu a omezovat dítěti vycházky nebo stravu, zadržte. Nerezignujte ani na stávající stav vaší alergie. Přečtěte si následující řádky.

Příroda to s námi myslela dobře. Předpoklad, že chybami, můžeme říci stresy, se člověk učí, byl u našich prapředků funkční. Abychom byli schopni přežít, vybavila nás zařízením, které má za úkol neustále porovnávat nové informace z vnějšího prostředí s informacemi uloženými v paměti. V naší individuální paměti je uložena každá vteřina od početí do současnosti. Naše tělo neustále monitoruje situaci všemi smysly, zaznamenává polohu a napětí svalů, činnost orgánů, vyhodnocuje pocity i mentální zkušenost v podobě systémů přesvědčení. Takto komplexně uložené informace jsou vyhodnoceny podle prožité emoce jako libé/bezpečné nebo naopak nelibé/nebezpečné.

Vyhodnotí-li se určitá situace jako nebezpečná, uloží se do paměti veškeré informace, které tento okamžik provázely. Může to být směr pohledu očí, stažení svalů, vůně zaznamenaná čichem, či dotyk hmatem, chuť atd. Informací je mnoho a zůstávají zaznamenány proto, aby mozek mohl nebezpečnou situaci včas rozpoznat a uchránit nás před hrozícím nebezpečím spuštěním alarmu. V dávné minulosti byl tento obranný systém jednou z podmínek k přežití, dnes nám často přináší trvalé problémy.

Tyto problémy se mohou jmenovat ALERGIE. Byl-li na monitoringu ve stresové situaci vdechován pyl nebo roztoči či prach a peří, může to být poplachový podnět. Alarmem je pak rýma, kýchání, dušnost, kopřivka,otoky a podobně. Zní to šíleně? Podívejte se na uvedené případy z poradny používající systém Three in One, které mi alergie zbavení klienti dovolili publikovat. Lze na nich snadno pochopit princip alergií.

Moje první odblokování senné rýmy bylo dojemné. Přišla mladá slečna, ale problém byl ukryt ve věku, kdy byla děvčátkem, které se o prázdninách přestěhovalo do paneláku. Rodiče pracovali a ona v novém bydlišti neměla ještě žádné kamarády. U domu stavěla z posečené trávy domky a čekala, kdy se objeví nějaký vrstevník, aby si s ní hrál. Dva měsíce prožívala denně pocity osamění a vdechovala vůni a pyly posečené trávy. Už druhý rok mi v kritickém období volá, že je vše v pořádku. Děti jsou velmi citlivé, zablokovat se mohou i během několika vteřin a v její i v naší paměti žije toto osamělé dítě dál.

Další slečna měla alergii na roztoče. Každý večer před usnutím dostávala záchvaty dušnosti. Ve věku příčiny si vybavila situaci, kdy každý večer dostávaly s mladší sestrou na noc v lahvi mléko. Ale sestřička dostávala kakao. Určitě ji rodiče měli méně rádi, když ji šidili jenom mlékem, vždyt´ sestra dostávala lahev s jinak barevným obsahem. Pocit odstrčená a nemilovaná se táhl celým jejím životem a byl tím, co ji večer co večer dusilo. V obou případech travní pyly i roztoči v tom byly nevinně, ovšem monitorovány SIP.

Když přišel do poradny pětiletý chlapec a matka mi nadiktovala všechny alergie, měla jsem pocit, že to nemůžeme zvládnout ani za dva roky. Kromě alergie na všemožné potraviny, včetně nesnášenlivosti lepku, která se hlásila bolestmi břicha, měl i alergii na trávy, obilí, plísně.... Navíc zvýšenou hyperaktivitu a záchvaty zlosti. Objevili jsme některá udivující spojení, příkladně nemohl jíst nic, co mělo červenou barvu, ve věkové regresi to bylo spojeno s barvou krve. Citrusové plody,resp. kyselina citronová vyvolávala agresivitu. Alergie na pyly obilovin sahala v generační linii otce až k babičce, která se narodila za stresové situace při práci na poli. Prostě bylo toho hodně, ale k radosti všech, už po několika sezeních a testech u lékaře může chlapec jíst normální stravu bez omezení.

Cílem odblokování je samozřejmě rozrušit monitorink v paměťové stopě, na který reaguje "hlídač". Neznamená to ovšem, že si potom z té doby nic nepamatujeme, že vzpomínku vygumujeme.ale uvolní se negativní emoce nálepkující stres.

S údivem objevuji další netušené alergie. Děvčátko s potížemi ve škole mělo alergii na učení. Smály jsme se tomu s matkou do té doby, než jsem narazila na věk příčiny. Matka v těhotenství dokončovala vysokou školu. Stresy u zkoušek a hodiny prosezené nad skripty vytvořili u miminka odpor k učení jako takovému. Po uvolnění stresu a vysvětlení se dostavily ve škole úspěchy a dítě konečně prožívá chvíle uspokojení.

Moje vlastní, do té doby netušená alergie předznamenala celý můj život. Když mi kolegyně na kurzu zaměřeném na řešení alergií vytestovala prioritní alergii na výtvarný projev, nevycházela jsem z údivu. Co si pamatuji, jsem se zajímala o výtvarničinu . Vystudovala jsem na keramické škole v Bechyni a odmaturovala z výtvarné výchovy, pedagogiky a psychologie na pedagogické škole. Učila jsem patnáct let děti výtvarku a prolezla desítky knih, katalogů a výstav. A teď z toho mám mít alergii ? Vracely jsme se s kolegyní v paměti do chvíle, kdy jsme v páté třídě malovali podzimní plody. Vybavila se mi školní lavice a na ní zdařilý výkres zelené salátové okurky. Čekám nedočkavě až mne pan učitel pochválí. K mému zděšení nejenže nepochválil, ale namočil štětec do barvy a přemaloval moji okurku na modro. Pan učitel byl autorita, často mluvil o umění a ukazoval nám práce mistrů. Můj dětský rozum byl v koncích! Mohou být modré okurky? Tato "alergická otázka" mne pronásledovala v podvědomí celý další život. Nedávno na sjezdu spolužáků jsem dala svoji historku k dobru a kamarádka mne konečně uklidnila: "Víš, on byl pan učitel asi barvoslepý. Představ si, že mi jednou přemaloval na modro i jablko!". Picassovské modré období nebo barvoslepost pana učitele nastartovaly moji kariéru. Nelituji toho. Už proto ne, že jsem paní kolegyni, která je profesí psycholožka, vytestovala alergii na přebírání odpovědnosti ke pacientům.

Jsou alergie veselejší, ale jsou i smutné. V každém případě nás omezují, dávají nám klapky na oči a brání užívat si přirozeného života. Než začnete nadávat na roztoče, na pyly, na jahody a na včely, podívejte se do paměti jak to vlastně tenkrát bylo. Já navrhuji dát alergenům milost.
 

Kontakt

Poradna pro uvolnění stresu Helena Červinková Helena Červinková
562 06 Ústí nad Orlicí
Heranova 1211
(zvonek - Červinková Helena)
730 631 188
(všední den 8.30 - 9.30)
cervinkova@distres.cz