Civilizační jedy

01.01.2002 00:00

Prostředí, ve kterém žijeme, připravuje mnoho úskalí, se kterými se naše tělo musí vyrovnat. Jedním z velmi ošemetných problémů je přítomnost a působení látek, které jsou pro nás škodlivé, říkáme jim trochu nepřesně jedy. Jak působí a jak se s nimi naše tělo vyrovnává?

Nejprve si ale ujasněme, co rozumíme pod pojmem jedy. Mnoho škodlivých látek je ve vodě, kterou pijeme. Jsou to saponáty, chemikálie, zbytky fekálií. Patří sem např. i samotné bakterie, viry, plísně, kvasinky, parazity a jejich odpadní látky, ale i všechny léky, které používáme k jejich vyhubení. Problémy tvoří také přebytek potřebných látek, především vitamínů a minerálů uměle tělu dodávaných. Dokonce i odpadní produkty vzniklé zpracováváním pro tělo potřebné materie a zbytkové látky vznikající fyziologickými pochody v těle, mezi které patří i tělem přímo vytvářené hormony. Naše tělo se dostává do škodlivých vlivů, mezi něž patří nejenom emise z továren a dopravy, ale i přírodní radon, radioaktivní záření a elektrosmog z elektrických spotřebičů včetně televize nebo záření z lékařských přístrojů. S tím vším se dostává náš organismus do přímého styku a považuje tyto látky za jedy. Nakládá s nimi několikerým, geneticky osvědčeným způsobem.

Nebyli bychom na konci evoluční řady, nemít v prahorách své živočišné předky. I oni se museli vyrovnávat s evolučním bojem o přežití. S napadením mikroorganismy a tvorbou protilátek, s náhlými změnami klimatu, kdy se radikálně změnila potrava, migrací se dostávali do zcela změněných podmínek a genetický výběr dával přežít jen jedincům, kteří byli schopni se se změnou vyrovnat. Mezi změnu patřila i strategie zpracovávat jedy a díky tomu přežít. Proto strategie jak zpracovávat jedy patří mezi vůbec nejstarší geneticky zakódované strategie.

Člověk je první tvor na Zemi, který dokáže vytvářet zcela nové nepřírodní produkty. Bohužel to dokáže příliš krátkou dobu, než aby protiobrana byla geneticky zakódována, takže tělo používá staré strategie, které jsou pochopitelně méně účinné než na jedy přírodní. Navíc někdy spouští protiobranu, která v historii druhu sloužila přechodně k přežití na hranici možností fyzického těla. Tělo muselo obětovat některou z funkcí nebo částí, aby jedy dokázalo eliminovat.

V základě existuje osm důsledků, které by bylo možné klasifikovat jako civilizační důsledky.

1) chronická onemocnění

2) nevytváření látek potřebných pro funkci těla počínaje imunitou a konče hormonální nedostatečností

3) alergické chování těla

4) dysfunkce některého orgánu

5) vyřazení některé funkce ve prospěch jiné, důležitější pro přežití

6) přechodné nebo trvalé poškozování kterékoli části těla díky chemickým změnám v těle vyvolaným jedy

7) účelové poškození orgánu

8) depoty jedů (včetně jejich ukládání v některém z orgánů), které díky oslabení nestíhají plnit svoji funkci

Tělo je složitý celek, poškození jedné jeho části spouští mnoho dalších změn, ale lze přes kineziologický svalový test najít archetypální program ukládání jedů a eliminovat jej a proces zastavit. Neznamená to vždy plné uzdravení, některá poškození mohou být již nezvratná, ale za pokus to stojí. I částečná úleva jedné části může ozdravit navazující zbytek.

Pokud není klient ochoten dodržovat životosprávu, jedy jsou i např. přepálené tuky nebo přílišné požívání konzervačních látek, tělo může zareagovat dalším podobným archetypálním programem a za nějakou dobu je problém zpět, možná v jiné podobě, ale s podobnými zdravotními důsledky. V naší genetické paměti jich je bezpočet, záleží na potřebnosti těla, který z nich obnoví funkci.

Některé jedy se stávají, jak víme, návykovými a je potřeba pracovat v další fázi na programech rušících závislost, jinak se efekt odblokování archetypálního programu ztratí.

Základem obrany proti jedům, které naše tělo zpracovává prastarým, ale dnes už nedostatečným způsobem, je tedy pozměnění archetypální strategie nakládání se škodlivými látkami. Člověk si tuto strategii vybudovával velice dlouhou dobu, ale pokud se při setkání s novými podmínkami její účinky projeví negativně, není jiné cesty k uzdravení.

Kontakt

Poradna pro uvolnění stresu Helena Červinková Helena Červinková
562 06 Ústí nad Orlicí
Heranova 1211
(zvonek - Červinková Helena)
730 631 188
(všední den 8.30 - 9.30)
cervinkova@distres.cz