Emoce ohrožují naše zdraví?

01.01.2002 00:00

Pro mnoho lidí jsou emoce, tedy to, co označujeme jako pocity, rozlišitelné na příjemné a nepříjemné. Rozumem je dokážeme rozlišit, říkáme: cítím hněv, cítím dojetí, cítím klid, cítím vinu, je mi všechno jedno, nejsem sebejistý, necítím se rovnocenný. Když některé negativní pocity převažují, mohou nám způsobovat problémy. Nejsme li se sebou a se svým životem spokojeni, začnou se po čase projevovat zdravotní obtíže. Emoce prokazatelně ovlivňují náš zdravotní stav.

Metoda Three in One rozlišuje velmi podrobně jednotlivé kategorie emočních stavů. Například hněv má podkategorie: popuzený, zuřivý, přetížený, soptící, prchlivý, bojovný nebo vaří to ve mně. Zkuste si najít v těch slovech vaší kvalitu hněvu. U pocitů viny to jsou: zrazený, znechucený a odrazený, nepřijatelný, sebetrestající, sklíčený, poražený a zničený či zruinovaný. Která podkategorie se týká vás? Stres může být i na pozitivních emocích, kupříkladu pocitu rovnosti. V této kategorii jsou podkategorie jako nespolupracují se mnou, nechci spolupracovat s nimi, nespolupracuji ani sám se sebou, dělám věci, které jdou proti mně. Necítím se zainteresovaný, netýká se mě to, takže ani nesměřuji k cíli a prožívám pocity, že nikdy ke svému cíli nedojdu. Vnímám se jako nezúčastněný na životě, tudíž nemohu být ani výkonný. Jak by bylo nádherné cítit rovnost jako spolupráci, která mě hluboce zajímá a vede k cíli, které se dobrovolně zúčastňuji a jsem výkonný.

Na konci našeho tzv. Barometru chování, který obsahuje kromě uvedených ještě dalších patnáct kategorií emocí a jejich podkategorií, je naše Volba. Naše snaha po změně, toho negativního už bylo dost, chci změnu k lepšímu. Volba je moje rozhodnutí. Všimněte si, že některé situace ve vás vyvolávají přesně stejné pocity. Vždycky vás naštve, když vás někdo odmítne nebo se něco pokazí. Cítíte se provinilí pokud uděláte něco jinak než vás učili? To, že nemůžeme změnit svoje emoce spojené s určitou situaci je známka stresu. Naše paměť si spojí určité okolnosti s určitými pocity a vždy je vybaví společně.

Už naši předci si všimli, že určité pocity mají vliv na fyzické tělo. Např. hněv ovlivňuje srdce a dýchání: říká se,že se dusil vzteky, puklo mu srdce vzteky. Nebo strachy se mu podlomila kolena, nohy ho neunesly, roztřásly se mu nohy a každý z nás ví, že fyzicky reaguje tělo doslova. Emoce nás dostávají do akce. Emoce prožíváme i zažíváním: leží mi to v žaludku, nemohu to strávit, kroutí mi to střeva. Žalem se můžete utrápit, strachy umřít, ztrátou sebejistoty ztratit celý život. Určitá část těla, dostávaná neustálým prožíváním dané emoce do akce, se přetížením začíná hroutit a začínají naše fyzické problémy. Navíc naše tělo je evolučně nastavené na obranu zvenčí, na přežití a cítí-li se ohroženo okolními podněty, nezbývá mu energie na obranu vnitřní proti virové a bakteriální nákaze. Stres prokazatelně snižuje tvorbu obranných látek, snižuje tedy naši imunitu.

Můžete se sami bránit proti negativnímu působení emocí na váš organismus? Zkuste si uvědomovat a rozlišovat jednotlivé emoce, čeština má pro ně neuvěřitelně jemné rozlišení. Zkuste si všímat jak reaguje vaše tělo na jejich prožívání. A uvědomujte si opakované spojení situace a konkrétní emoce, podle toho dokážete rozpoznat svůj stres a s tím spojené fyzické obtíže. Pokuste se zásadně změnit svůj postoj k té situaci. Využijte efektu postřelené husy. Nenaštvala vás situace nebo ti lidé, pouze ve vás vyvolali váš stres, zareagovali jste jako vždycky. Pátrejte po tom, co se ve vás děje: jaká je to situace - urazili vás, ponížili, vylekali vás? Jak reaguje vaše tělo, zvýšil se vám tlak, je vám nevolno, máte svíravé bolesti v podbřišku, klepete se? Až se uklidníte, pokuste se o změnu. Rozeberte situaci, možná pod vlivem stresu děláte z komára velblouda. Rozmyslete si, jak byste si přáli po dobrém celou věc vyřídit. Tím máte pro případ opakování situaci ve svých rukách.

Nejsilnější zbraní proti stresu je umění přijmout v klidu danou situaci. Barometr chování začíná pozitivními emocemi: přijetí, ochota a zájem. Emoce zvaná láska na něm není, každý si lásku představujeme po svém. Skutečnou láskou je přijetí. Přijetí druhého člověka, přijetí situace, přijetí toho, co se mi stalo, s otevřeným srdcem. Podaří-li se nám tento malý zázrak bezvýhradného přijetí, nezkazíme-li si to nějakým ale, vždyť on, to nejde, jak já k tomu přijdu … apod., stres spojený s negativními emocemi vám nebude ničit ani život ani tělo. Pokud se vám nepodaří vlastními silami zvládat stresové situace nebo už máte nějaké psychosomatické onemocnění, můžete použít služeb poradny. Metoda Three in One dokáže beze zbytku uvolnit negativní emoce z paměti, tím je možné začít na situaci zbavenou stresu reagovat přiměřeně. Tělo má obrovské schopnosti sebe uzdravení. Vaše zdraví je ve vašich rukách.

Kontakt

Poradna pro uvolnění stresu Helena Červinková Helena Červinková
562 06 Ústí nad Orlicí
Heranova 1211
(zvonek - Červinková Helena)
730 631 188
(všední den 8.30 - 9.30)
cervinkova@distres.cz