Jaké vysvědčení rodičům

01.01.2002 00:00

Přišel leden a na jeho konci školní pololetní vysvědčení. Poslední lednový pátek je dnem obav. Neobáváte se jenom vy, rodiče. Obávají se především Vaše děti. Žádné dítě se neučí proto, aby bylo chytré a někam to v životě dotáhlo. Vaše dítě se učí především kvůli vám, aby vás nezarmoutilo, udělalo vám radost, aby nebylo trestáno, abyste je měli rádi.

Žádné dítě není hloupé ani líné. Může mít jen omezené možnosti ve smyslovém vnímání podnětů. Současné školství málokdy splňuje základní požadavek pro učení se - naplnit aktivně a beze strachu zvídavost dítěte. Při stresu - strachu, nudě, přetěžování, déle trvající neúspěšnosti, nezdravém soupeření, vynuceném fyzickém klidu, šikanování a dalších stresových podnětech se mozek není schopen nic pozitivního naučit. Naopak reaguje ukládáním informací o ohrožení a snaží se bránit. Budete-li např. vyžadovat po dítěti, aby se vám dívalo do očí ve chvíli, kdy ho hubujete, mozek si spojí nepříjemné pocity s tímto směrem pohledu nahoru. Později se projeví opačný postup, dítě se podívá nahoru a vyvstanou nepříjemné pocity. Je samozřejmé, že pro čtení i psaní je důležitý nezablokovaný směr pohledu dolů, do knihy či sešitu. Pozorujte své dítě, nenatáčí-li hlavu v nepřirozených úhlech při čtení nebo psaní. Ono se jen snaží lépe vidět, napomínáním mu jen ublížíte. Ostatně, všimli jste si, že noviny a časopisy jsou graficky upraveny do úzkých sloupků ke čtení pro dyslektiky tak, aby je obsáhli pohledem? Pokud vám dělá potíže číst nečleněný text na formátu A4, týkají se problémy poruch učení i vás. Vyzkoušejte si to. My dospělí je umíme pouze lépe maskovat. Při problémech s učením je základním vyšetřením v naší poradně určení zablokovaných směrů pohledu a možnost rozsahu vidění a vnímání textu.

Neúspěchy ve škole mohou být způsobeny dalšími bloky. Někdy má dítě stresem postiženou sluchovou paměť, nevnímá hlas či obsah mluveného u určitého člověka, ze kterého má strach, nerozeznává intonaci, např. při diktátech měkké a tvrdé i, zkrátka vybuduje si výběrové slyšení, které automaticky vypíná na stresový podnět. Chcete-li, aby vás dítě vnímalo, nejdříve stručně a srozumitelně sdělte potřebné a potom začněte s nářky a stěžováním si na ně. Obrátíte-li to, dítě vypne dříve než se dostanete k podstatnému.

 


Problémem ve škole může být i špatná motorika ruky při psaní, jemné svaly mohou být staženy nebo v křeči. Pozorujte svoje dítě při psaní nejenom podle výsledku napsaného, ale i jak drží pero při této činnosti, zda je ruka uvolněná nebo v nezvyklém napětí. Málokdo ví, že mozek může vnímat stresově i jednotlivá písmena či číslice. Těžko může dítě zvládat matematiku, pokud mu dělá potíže manipulace s čísly. To se týká i znamének, háčků a čárek. Můžete si to vyzkoušet odříkáním abecedy a číselné řady několikrát nahlas. Stresová písmena a číslice většinou dítě podvědomě vynechá, nebo znejistí. Hyperaktivita, nesoustředěnost, nevhodné chování, sociální nevyzrálost apod. kazí vysvědčení většinou v položce chování. Ale to je také většinou následkem stresových zážitků.

Pokud má vaše dítě problémy s učením, chováním, vztahy k vrstevníkům nebo dospělým, potřebuje vaši oporu, ne zákazy a tresty. Pomozte mu vyhledat odbornou pomoc a podpořte je. Vyšetření v naší poradně odhalí jak jednotlivé problémy, tak i původ stresu a uvolní podvědomý strach. Postupně se dítě může zlepšit a konečné vysvědčení v červnu už bude výrazně jiné. Co kdyby vaše dítě napsalo vysvědčení vám jako rodičům? Místo kolonek český jazyk, matematika, chování by bylo: splněné sliby, trpělivé vyslechnutí potíží, pochopení, pochvala a odpuštění, laskavá důslednost, a také společná docházka do kina, na hřiště, na výlet. Měli byste vyznamenání nebo propadáte?

Nejde konec konců o vysvědčení, ale o to, aby škola nebyla pro vaše dítě zdrojem utrpení. Aby bylo schopné naučit se učit a zažívalo při tom radost a úspěch. Mimochodem, ukázali jste někdy svým dětem vaše vlastní vysvědčení?

Kontakt

Poradna pro uvolnění stresu Helena Červinková Helena Červinková
562 06 Ústí nad Orlicí
Heranova 1211
(zvonek - Červinková Helena)
730 631 188
(všední den 8.30 - 9.30)
cervinkova@distres.cz