KOMUNIKACE

01.01.2002 00:00

Nemusíte koktat a zadrhávat, abyste měli problémy s komunikací. Komunikace je široký pojem, pokud ji zúžíme na verbální komunikaci jako výměnu informací a sdělení svých myšlenek a pocitů mezi lidmi, i tak najdeme spoustu problémů, které způsobuje stres. Stydíte se například mluvit před větším množstvím lidí, na veřejnosti, s opačným pohlavím. Nedokážete hovořit nahlas, říkají vám, že kuňkáte, leze to z vás jak z chlupaté deky, plácáte nesmysly, jste ukecaní, co nevíte-nepovíte, plácáte páté přes deváté. Máte-li mluvit, nejraději byste někam zalezli, máte úplné okno, nedokážete udržet nit hovoru, připadáte si trapní, nenacházíte správná slova k vyjádření. Nestačí to? Verbální komunikace je jen menší část našeho dorozumívání s ostatními. Tu podstatně větší tvoří neverbální komunikace tělem, gesta a postoje, mimika obličeje. Všimli jste si, že vám kamarád ještě nic neřekl a už víte jestli je naštvaný, skleslý nebo naopak nadšený? Jak to, že se vám lidé vyhýbají, považují vás za nudné, působíte na ně jako suchar nebo šašek?

Člověk je tvor společenský, proto je umění hovořit a působit na ostatní tak ceněné. To je vaše vizitka a cena, dokonce cennější než to, jak vypadáte, jak jste "in", jaké máte vzdělání. Pokud vás nenaučí komunikovat v rodině, ve škole to dohoníte jen málokdy. Slovní zásobu si můžete rozšířit čtením literatury, ale prosím vás kdo má dnes čas na čtení knih, a stejně mezi vrstevníky používáte ustálené fráze. Škoda, čeština je úžasný jazyk schopný vyjádřit ty nejjemnější pocitové odstíny, je to jazyk pro dokonalou verbální komunikaci.

Všechny vyjmenované problémy od vady řeči, strachu hovořit, vyjadřovat myšlenky až po problémy s tím, jak působíte na ostatní lidi, se po uvolnění stresu dají podstatně zlepšit 

Kontakt

Poradna pro uvolnění stresu Helena Červinková Helena Červinková
562 06 Ústí nad Orlicí
Heranova 1211
(zvonek - Červinková Helena)
730 631 188
(všední den 8.30 - 9.30)
cervinkova@distres.cz