RODINA

01.01.2002 00:00

Změní-li se uvolněním stresu - odblokováním kterýkoliv člen rodiny, změní se i ostatní, protože musí reagovat nově na jeho změněné chování. Čím více členů rodiny spolupracuje, tím jsou výsledky rychlejší a uspokojivější. Skutečně se dá hnout letitými rodinnými problémy, na které jste dávno rezignovali. Má-li problém dítě a rodič ho dovede do poradny, je v zájmu dobrého výsledku pracovat i s rodičem. U nás je bohužel dítě vizitkou svých rodičů. Pokud má v něčem neúspěch, dává se to za vinu rodičům a ti ji v rámci našich zvyklostí přijímají a trápí se, stydí nebo obviňují.

Často stačí jenom to, aby si jednotliví členové uvědomili a tolerovali svoji odlišnost. "Po kom to dítě je?"se můžete snadno v naší poradně dozvědět, protože práce s genetikou chování a zděděnými programy v rámci našich instinktů jsou tou nejlepší odpovědí.

Každý si je jistý tím, že ti ostatní myslí a cítí jako on, že ti druzí to dělají naschvál, když se nechovají podle jeho představ. Najednou v poradně zjistíte, kdo vlastně jste vy a kdo vaši nejbližší a začnete se na ně dívat s pochopením jako na individuality. Když si začnete vážit sami sebe a tolerovat odlišnost druhých členů rodiny, bývá to úžasně osvobozující.

Pokud se odvážíte nahlédnout do fascinujících rodinných souvislostí, které mají základ v archetypálních vazbách historie rodiny, hluboko v našem podvědomí, můžete vyzkoušet metodu Rodinných konstelací. Všechny známé, ale i neznámé události této historie ovlivňují přirozený rodinný pořádek. Pokud je tento pořádek narušený, jsou to ve většině případů děti, které na sebe nevědomě berou snahu o znovuvytvoření rovnováhy rodiny. Jsou většinou černými ovcemi rodiny bez vlastní viny.

Poradna
  • urovnáte si rodinné vztahy na základě jejich pochopení
  • urovnáte si rodinné vztahy uvolněním vztahových vazeb
  • pochopením přes eneagram si uvědomíte individualitu každého člena rodiny a dokážete ho respektovat
  • dokážete přijmout svoji rodinu takovou jaká je

Kontakt

Poradna pro uvolnění stresu Helena Červinková Helena Červinková
562 06 Ústí nad Orlicí
Heranova 1211
(zvonek - Červinková Helena)
730 631 188
(všední den 8.30 - 9.30)
cervinkova@distres.cz