Rodinné konstelace aktuálně

01.01.2002 00:00

Proč se v naší rodině dějí věci, které nemají reálný základ v negativních rodinných vztazích. Proč nás, rodiče, nemají naše děti rády, proč tak často onemocní, proč berou drogy a chovají se nemorálně? Proč mi rodiče lezou na nervy, proč si jich nemohu vážit a odmítám je poslouchat? Proč se musíme chovat tak, jak v hloubi duše nechceme?

Všechno má své příčiny a ty mohou být skryty hluboko v rodinném řádu a přestože naše vědomí o nich neví, bezezbytku plníme jejich důsledky.

V Poradně pro uvolnění stresu pracuji nejčastěji se stresy, které vznikají v rodině. Problémy, které vznikají při výchově jako např. v období prvního vzdoru, v dospívání, a od špatného zacházení s dítětem až po dítě, kterému se nedostalo včas sociálních mantinelů, jsou tak otevřené a pochopitelné, že je lidé sami dokáží odhalit a definovat. Při odblokování jdeme sice v paměti do věku, kdy se stres udál, ale klienti si sami dokáží představit, co se v jejich rodině dělo a dokáží zpracovávat informace na vědomé úrovni.

Jinak je tomu s geneticky předávaným vzorcem chování, který je zabudován v instinktivním chování. Jsou v něm upevněny všechny zkušenosti našich předků na řešení určité situace. My je naprosto přesně přebíráme, chováme se podle nich a předáváme je našim potomkům v takřka nepozměněné podobě. Konec konců příbuzenské a rodinné problémy jsou stejné kam až naše vědomosti z historie sahají. Negativní vliv mají až tehdy, nesou-li sebou negativně laděnou emoci proti nějakému členu rodiny. V raném věku může dítě získat právě přes vzorce chování averzi vůči jednomu nebo oběma rodičům a stává se z něj enfant terrible. Právě tak rodiče např. v existenciálních problémech mohou získat dědičnou averzi vůči svým potomkům. Podle dlouhodobé zkušenosti (bavíme se v řádu tisíců let nebo jen několika generací) jakmile jednou naskočí takovýto vzorec, je bohužel vlastní vůlí jen málo ovlivnitelný. Rodiče i děti se trápí vzájemnou neláskou, spuštěnou automaticky stejnou situací, která v rodině třeba jen krátkodobě nastala. V takovém případě vytahujeme nejlépe v přítomnosti obou znepřátelených stran na světlo- do vědomí skrytou práci vzorce chování. Pokud si jej zúčastnění uvědomí v plném dopadu na vzájemné chování a obnoví vzájemnou sympatii, vzorec je eliminován.

Snad nejzajímavější metodou, jakou lze odhalit potíže v rodině je skupinová terapie nazvaná podle autora Berta Hellingera Rodinné konstelace. Vynáší na vědomou úroveň příčinu různých potíží od zdravotních, majících původ v psychosomatice přes nevhodné sociální chování členů rodiny až k opakujícím se životním selháním. Rodina i naši nejbližší předci tvoří rodinný systém, který pracuje na skrytých zákonitostech, které dlouholetou prací objevil B.Hellinger a jeho spolupracovníci. Pokud jsou tyto zákonitosti porušeny nebo nerespektovány, přestávají normální vztahy fungovat. Marně hledáme souvislosti na úrovni běžných konfliktů, bez pohledu do hloubky nedokážeme znovu vyvážit rodinný systém a nalézt odpovídající řešení i pro specifické případy jako je syndrom zavrženého rodiče, odmítaného dítěte, uspořádání vztahů k rodičům, kteří nebyli nikdy poznáni nebo zemřeli příliš mladí.

V současné době je tato terapie dostupná u několika zahraničních a nyní už i domácích terapeutů. Probíhá formou informativních večerů, jedno i několikadenních seminářů.

V rámci Poradny pro uvolnění stresu pořádám jednodenní semináře v Praze 4 na Jižním Městě pro své klienty, známé a zájemce, kteří mohou řešit své rodinné problémy do ještě větší hloubky než při osobní konzultaci v poradně. Je třeba, aby se účastníci předem informovali o osudech rodinných členů alespoň do čtvrté generace. Sledují se především rozvody, adopce, potraty, nemanželské děti, osiření, velké osudové lásky. Těžké osudy jako válečné utrpení, vyvlastnění majetku, násilné vystěhování, zločiny, vězení, emigrace, vydědění. Závažné onemocnění (i duševní) nebo úrazy, smrt před čtyřicítkou, sebevraždy, rodinné hříchy a skrytá tajemství.

Terapie probíhá anonymně ve skupině, jejíž členové představují jednotlivé potřebné rodinné příslušníky. Jakmile je postavena konstelace vzájemných vztahů, objevují se pocitové reakce a krok za krokem vyplouvá pro všechny srozumitelný obraz zadaného problému. Vyjasněním a vyhledáním nového a správného místa jednotlivým členům rodiny se začíná lepšit nejen ten, kdo konstelaci zadal, ale postupně celý systém. Doporučuji nejdříve se seznámit s metodou tím, že se zúčastníte jako představitelé (prostředníci). To vám zprostředkuje hluboké zážitky a vhled do vlastních možností, pokud byste si chtěli na některém z dalších seminářů "postavit" svoji vlastní konstelaci.

Výhodou seminářů, které pořádá Poradna pro uvolnění stresu je i možnost individuálně uvolnit emoce z konstelací, které mohou být mimořádně silné u některých citlivých lidí a jejichž odeznění by trvalo delší dobu a vadilo v běžném životě.

Kontakt

Poradna pro uvolnění stresu Helena Červinková Helena Červinková
562 06 Ústí nad Orlicí
Heranova 1211
(zvonek - Červinková Helena)
730 631 188
(všední den 8.30 - 9.30)
cervinkova@distres.cz