Ukradená láska

01.01.2002 00:00
Ukradená láska

Metoda Three in One definuje lásku jako přijetí. Přijetí sama sebe, přijetí jiných lidí a situací, pocitu být jinými přijímán. Příroda na to má dokonalý recept - hormony. Jsme řízeni hormony tak, jak to vyhovuje evoluci. Možná na tom něco můžeme změnit naší vůlí, ale naše vůle mnohdy ničí i to, co nechceme. Z nevědomosti. Lásku vám možná ukradli už v porodnici, protože způsob a podmínky, za jakých se dnes rodí lidská mláďata, odporuje evolučnímu konceptu. A mateřská láska je skutečným prototypem všech dalších způsobů lásky a jejích projevů v lidském životě.

Hormon lásky

Altruistický hormon oxytocin, je hormonem lásky. Vylučuje se do organismu ve chvílích kdy se milujeme, při pohlavním styku. Přírodě jde především o reprodukci. Oxytocin způsobuje u mužů stahy prostaty k uvolnění spermií, u žen stahy dělohy, pomáhající transportovat spermie k vajíčku. Společně s příbuzným hormonem vazopresinem pomáhá vytvořit intimní vazby soužití a sdílení rodičovských úkolů, protože stimuluje preferenci jednoho sexuálního partnera. Zabezpečuje poskytování ochrany a bezpečí, komunikativnost mezi partnery. Vzhledem k tomu, že se lidská mláďata rodí v nezralém vývojovém stadiu a vyžadují dlouhodobou péči, je evolučně výhodné skupinové soužití. Párová vazba, typ rodiny: otec-matka-dítě existují v historii lidstva až poměrně nedávno. Zdá se, že rodina je evolučně ve "zkušební době".
Oxytocin nevzniká jen při milování. Hladina oxytocinu se zvyšuje například při společném jídle, proto se lidé při společném jídle" neperou o kořist", ale prožívají příjemné chvíle. Rodinné stolování, hostiny k různým příležitostem, pracovní obědy, to vše podporuje přátelské společenské vazby. Už dítě v děloze si pomáhá vytvářet oxytocin např. cucáním palce, jak jsme mohli vidět na fotografiích z prenatálního života.
Co se stane, pokud je při porodu nasazen umělý oxytocin, jak je běžnou rutinou u lékařsky vedeného porodu v porodnicích. Oxytocin opravdu stimuluje děložní stahy, aby mohlo být dítě i placenta vypuzeny a zároveň reflexně napomáhá vypuzování mateřského mléka. Chemicky vyrobený a nitrožilně nasazený oxytocin není řízen hypotalamem, žlázou s vnitřní sekrecí, která se nachází v nejstarší části mozku a řídí a kontroluje základní lidské pudy a fyziologické pochody. Působí tedy invazivně zvyšováním intenzity kontrakcí a krácením přirozených intervalů a matka pociťuje silněji bolest. Samozřejmě zatěžuje i dítě, které se dostává do stresu - tísňového stavu, protože je násilně vypuzováno, má zhoršené zásobování kyslíkem. Umělý oxytocin navíc podporuje výskyt novorozenecké žloutenky.
Co se lásky týká, je nejdůležitější vědět, že umělý oxytocin je kontraproduktivní vůči přirozenému oxytocinu, jehož nejvyšší hladina je potřeba až po porodu, kdy do hodiny vyvolává mateřské chování k dítěti a u dítěte pocit jistoty a bezpečí. Ovšem pokud vám ho neodnesou a nechají přisát k prsu. Několika generacím, včetně té mojí, ukradli nevědomky lásku mezi maminkou a dítětem tím, že je ihned po porodu od sebe oddělili.

Hormon proti bolesti

Snaha zbavit rodící ženu bolesti jde také proti přírodě, protože porodní bolesti ovlivňují potřebnou tvorbu hormonů, které vytváří lásku. Pod vlivem bolesti vytváří tělo přírodní opiáty - endorfiny, takže maminka s jejich pomocí bolest zvládá a zároveň je přírodou odměňována za přežití druhu. Mezi matkou a dítětem se s jejich pomocí doslova vytváří vzájemná citová závislost nejen při porodu, ale i při kojení. Prostředky zmírňující bolest, analgetika ve formě tablet nebo injekcí, anestezie-znecitlivění místní nebo celkové, jdou proti tvorbě odměňujících hormonů. Výzkumy na zvířecích matkách ukazují, že porodí-li bez bolesti, ztrácí mateřskou lásku a přestávají se o svá mláďata starat.

Beta endorfiny uvolňují důležitý prolaktin - mateřský hormon, nezbytný pro zahájení tvorby mléka, a spolu s mateřským mlékem se dostávají do těla dítěte, takže kojené dítě někdy vypadá jako by bylo v extázi. Jeho tvorba je silně podporována přiložením novorozence "kůží na kůži" vzápětí po porodu a pokud je dítě ponecháno na bříšku matky, bude po čichu instinktivně hledat prs. Je-li dítěti umožněno ihned po porodu sát mlezivo, spouští se automaticky tvorba mléka. Odpadají většinou problémy s tzv. rozkojením se. Prolaktin pomáhá dozrát dětským plicím, u kojící matky vyvolává obranné až agresivní ochranné chování a způsobuje pokles sexuální touhy a schopnosti počít nového potomka. Mateřské mléko obsahuje vše co dítě potřebuje od výživné hodnoty, vitamínů po obranné látky- jakési přirozené očkování. Co za to nabízí mamince příroda? Hladina oxytocinu při kojení dosahuje stejné výše jako při orgasmu. Není to opět o lásce a intimitě? Starší generace si vzpomíná určitě na intenzivní propagaci umělé výživy. Není to opět o ukradeném vztahu a zdraví? Navíc nahé dítě po přiložení na nahou kůži matky přebere její mikroorganismy, opět přirozené očkování.

Dalším trikem přírody, pokud dítě zůstává po porodu na břiše matky, je možnost vzájemného očního kontaktu Každá maminka, které bylo dopřáno tohoto zážitku, potvrdí extatický pocit při pohledu do očí svého dítěte. Doslova láska na první pohled. I to umí příroda zařídit, oční zornice rozšiřuje noradrenalin, který umožňuje dítěti vnímat okolí do vzdálenosti 30 cm, stimuluje čichací centra a umožňuje dítěti přizpůsobit se fyziologicky kyslíkové deprivaci při porodu. Hladina noradrenalinu je u dítěte po porodu až 30x vyšší, takže dítě je čilé a aktivní. . Kolika z nás byla ukradena láska na první pohled, poskytující absolutní a přirozené oboustranné přijetí. Nedostáváme od přírody darem víc než jsou obavy z prochladnutí dítěte, obavy z novorozenecké žloutenky a nesprávné mínění o odpočinku matky?

Je vhodné se kontrolovat?

Porod jako takový vychází a je řízen z evolučně nejstarší části mozku, z limbického systému. Jakékoliv intenzivně prožívané emoce, ať je to extrémní rozkoš nebo extrémní bolest, jsou spojovány s vysokou hladinou endorfinů a vedou ke snížení neokortikální kontroly. Neokortex - mozková kůra evolučně nejmladší, související s myšlením a kontrolou, porod totiž brzdí, respektive brzdí tvorbu potřebných hormonů. Čím více je rodička nucena přemýšlet, tím hůře porod probíhá. A podnětů, které ji k tomu nutí je dost. Kdykoli bude řeč o čase ("vy si dáváte na čas" či "už to mělo dávno být"), o číslech ("tak jakou máme teplotu?" a "kolik nám to dělá?"), vyžadování informací technického rázu ("kolik vody odteklo?") a zapojování techniky jako takové (monitoring ozvů plodu pomocí pásů a přístroje, infuzní stojan atp.). Také při nuceném přesunu z místa kde porod začal (z domova do porodnice, na vyšetření,z pokoje na sál) a pocit nebezpečí bez ochrany, zapojujeme neokortex a porod se začíná zastavovat. Čím více ponecháme maminku soustředit se do sebe, tím lépe pro ni i miminko. Pokud dovolíme, aby si matka vytvořila pocit ochrany přítomností blízkých osob a ony budou vědět jak nejlépe opatrovat a napomáhat, porod bude probíhat svým přirozeným tempem s přirozenou tvorbou hormonů.

Porod je doprovázen i stresovými hormony, o noradrenalinu už byla řeč. Proto je nelze rozdělovat na dobré a špatné, ale posuzovat jejich správné načasování a specifickou funkci při porodu. Pro zahájení porodu je nutná jejich nízká hladina, rodit se začíná v bezpečí, pokud se tak matka necítí, hormon katecholamin zastavuje děložní stahy. Adrenaliny naopak vrcholí během posledních děložních stahů a dodávají energii k výkonu, způsobují reflexní vypuzování novorozence, napřímení těla rodičky, potřebu se zachytit, mohou způsobit i agresi vůči okolí. Vylučování stresových hormonů je přímo úměrné pocitům ohrožení, pocit bezpečí podmiňuje jejich snížení a zastavení. Víme, že dlouho trvající stres vyčerpává organismus. Děti odnesené matkám nebo umístěné do inkubátoru mají zvýšenou hladinu stresových hormonů ještě 2-3 týdny po narození. Stejně jsou na tom i rodičky odnesených novorozenců.

Co je přirozené

Pokud máme všechny tyto informace o tom, jak za nás hormony pracují ve prospěch láskyplného a zdravého vztahu matky a dítěte a optimálního průběhu porodu, dokážeme ospravedlnit lékařsky vedené současné porody v porodnicích? Chceme si nechat ukrást dobrovolně lásku? Současné porodnictví vyrábí citově chladné matky nebo matky úzkostné a děti, které nemohou mít přirozený láskyplný vztah ke svým rodičům. Nejhorší na tom, že zbytečně a určitě nechtěně. V dobré víře kdysi podporovali v porodnicích a na pediatrii umělou kojeneckou stravu, v dobré víře si neuměli představit přítomnost rodinných příslušníků nebo dul při porodu. Těhotenství není nemoc a pokud nenastanou komplikace, porod nevyžaduje intervenci lékaře. Dnes už víme, že přirozený porod je pro matku i dítě největší dar pro jejich další vztahy v životě. Stačí málo - umožnit přírodě její záměr rodit s láskyplností.
 

Kontakt

Poradna pro uvolnění stresu Helena Červinková Helena Červinková
562 06 Ústí nad Orlicí
Heranova 1211
(zvonek - Červinková Helena)
730 631 188
(všední den 8.30 - 9.30)
cervinkova@distres.cz