Vrozené vzorce chování

01.01.2002 00:00

Vánoční svátky jsou příležitostí rodinných setkání a můžeme už předvídat, jak se kdo z příbuzných zachová a jak my mu odpovíme. Někdo to nazývá rodinné rituály a všichni víme o co jde... Vezměme si například dárky, archetyp dávání a přijímání. Příbuzní rozbalují dárek. "Neměli jste si dělat škodu," řekne babička a po straně dodá, že jste ji letos odbyli. Tetička nad rozbaleným dárkem udělá kyselý obličej a začne vykládat, jak podobnou věc dostala kdysi, ale mnohem lepší. Otec nad dárkem zprvu zajásá, vždyť jste mu vyplnili přání, ale pak přijdou "ale", ta barva, ta velikost, ta cena, ta kvalita… Rozdíly vzorců chování si nejvíc uvědomíte, když obdarováváte rodinu svého partnera. První roky se snažíte uplatnit své původní názory, vkus, chování, ale pak se začnete přizpůsobovat a necháváte partnera, aby to s těmi dárky pro jeho rodinu zařídil on. Přežijete vánoce a těšíte se, že další jsou až zase za rok. Naštěstí jsou i pozitivní vzorce chování, které vás potěší a kterými potěšíte i vy. Věřili byste ale, že oni vám to opravdu nedělají naschvál ?

Vrozené vzorce chování pracují na základě instinktivního chování vytvořeného celými generacemi předků. Dávat a dostávat dobrovolně či nedobrovolně, s úmyslem získat výhody, dominanci, prestiž a podobně, je spojeno s programy na přežití v hierarchii smečky. Jsou to v podstatě instinktivní vzorce chování vytvořené na základě zděděných zkušeností na určitý podnět a upevňované generacemi, které je využily ve svém chování. O instinktivním chování zvířat nepochybujeme. Proč bychom měli pochybovat o instinktivním chování lidí?

Jak poznáme, že se tak chováme? Reagujeme stále stejným charakteristickým způsobem ať chceme či ne, se stejnými emocemi a jimi vyvolaným činem na stejný podnět. Dárky, které dáváme nebo dostáváme jsou tím podnětem. To jak zareagujeme, je generační instinktivní vzorec chování. Jestliže je to vzorec, pracuje automaticky. Můžeme se ho snažit vědomou vůlí přeprogramovat, ale vždy cítíme, že jdeme proti sobě, že na to musíme myslet a ovládat se. My to skutečně neděláme schválně a ani oni to nedělají proto, aby nás zranili.

 

Mnoho vzorců chování je v současné civilizaci neproduktivní. Náš mozek nerozeznává odlišnost podnětů, naučil se pracovat se zápisem - monitoruje okolnosti spojené s podnětem všemi smysly. Oči vidí určitý tvar, sluch vnímá určitý zvuk, čich přijímá určité chemické molekuly, chuť, pokud se na ni dostane, udělá bleskový rozbor přijímaného, hmatové buňky vyhodnotí vliv okolí a vestibulární zařízení ve středním uchu zjistí polohu vašeho těla ve vztahu k okolí. Pokud mozek vyhodnotí podobné parametry a porovná je s paměťovým záznamem a nalezne podobný podnět, zapojí k němu emoční záznam. Bleskurychle, vždyť jde stále o přežití, vytáhne vzorec chování jako naučenou odpověď na daný podnět. Je už jen na zkušenostech vašich generačních předků, zda měli pozitivní nebo negativní zkušenost. Vy už pouze reagujete. Funguje to plně automaticky.

Jsou metody, které se snaží naší novou zkušeností jít proti těmto vzorcům chování a přecvičit mozek. Daří se to do chvíle než mozek zareaguje reflexivně. Těžko přecvičit mozek na úrovni reflexů. Bojíte-li se pavouků, můžete cvičit mozek na určité úrovni aby se připravil na nebezpečí a můžete i nechat lézt pavouka po svém těle. Pokud se ale objeví nečekaně ve vaší blízkosti, reflexivně se budete znova bát a reagovat jako dříve. Metoda, kterou používám v poradně, využívá možnosti jak odnaučit mozek neadekvátně reagovat na podněty tím, že najdu všechny základní položky zápisu - monitoringu a jejich rozebráním uvolním i nevhodnou reakci. Odnaučuji mozek bát se a odlišit přítomnost od minulosti.

"Vánoce jsou svátky klidu - nezkoušejte naší třídu", psávali jsme na školní tabuli před Vánocemi. Nezkoušejte ani sebe, ani ostatní předělat. Jediné, co můžeme je, že dědictví po svých předcích budeme maximálně tolerovat, přijímat je a vyrovnávat se s ním. A pokud vám vadí opravdu, dopřejte si opožděný vánoční dárek a přijďte do poradny podívat se, odkud váš problém přichází. 

Kontakt

Poradna pro uvolnění stresu Helena Červinková Helena Červinková
562 06 Ústí nad Orlicí
Heranova 1211
(zvonek - Červinková Helena)
730 631 188
(všední den 8.30 - 9.30)
cervinkova@distres.cz