Zvířata a emoce

01.01.2002 00:00

Uvědomili jste si někdy, že zvířata mají emoce, savci dokonce tak dokonalé jako lidé? Kdo z vás s nějakým zvířetem žijete, určitě nečekáte na vědecké potvrzení a zdůvodnění toho, co sami vidíte na vlastní oči. Člověk nemá patent na emoce jen proto, že se vyčlenil z přírody svým způsobem života. Nežijete s laboratorním pokusným zvířetem, žijete se zvířecím partnerem ať už je to pes, kočka, kůň či jiný domácí mazlíček. Znáte dobře jeho problémy, radosti a nebojte se říci i individuální vlastnosti.

Do poradny často chodí lidé s dotazem, zda mohou něco udělat pro svého psa, který se bojí bouřky nebo blinká v autě. Zda se dá napravit specifické chování zvířat převzatých z útulku apod. Nejsem veterinář ani etolog. Metoda Three in One dokáže najít spolehlivě stresové podněty chování ať už jde o lidi nebo o zvířata. Stačí si představit zvířecí mládě jako dítě. Které dítě zůstane bez stresu pokud je odeberou matce? Odblokovávala jsem několik psů se stejným problémem, byli nadpočetní. Utratit nebo ho dát bez "papírů". Víte, že to štěně rozpozná a má stejné emoce jako nechtěné děti? Jak to vím? Prožívá to jeho páníček, který zvířeti dělá prostředníka, na zvířeti jde jen obtížně provádět svalový test. Jde o specifický přenos informací, který může nejbližší člověk zprostředkovat. Vztáhneme-li to k lidem, maminky také dokáží poskytnout informace o svých dětech. Můžete namítnout, že to jsou emoce páníčka. Potřebujete vědecký důkaz, potřebujete emoce zvážit, naměřit, odůvodnit? Nikdy jste neviděli psa jak se raduje, jak je smutný, uražený, hněvivý, odměřený, vychytralý, oddaný, milující, jak se vás snaží potěšit? Problémem je, že pes žije s lidmi ve smečce a zákony lidské a psí smečky nejsou stejné. Jaké zaujme hierarchické postavení v rodině, takové se snaží udržet. Zatím co člověku nedělá problém zůstat sám, přestože je také tvor společenský, pro psa je nejtěžší trest, nechá-li ho smečka samotného. Dalším trestem pro psa je, když smečka jí a on nedostane. Protože lidé jedí takřka neustále, je to pro psa žijícího v bytě neustálým zdrojem zpochybňování geneticky a instinktivně nastaveného řádu. Pokud jí pes sám, má jeho jídlo pouze sytící význam, ale ne společenský. Pes skutečně potřebuje jíst se smečkou lidí.

I koně mohou mít stres.Kočka svoje lidi potřebuje, ale nežije ve smečce, je příchylná k lidem, kteří jí poskytují základní potřeby. Dokáže také navázat silné emoční vztahy a dlouhodobá partnerství. Nejsilnější partnerský vztah s člověkem dokáže navázat kůň. Ve chvíli, kdy si kůň vytvoří silný partnerský vztah k jednomu člověku a pak změní pána, vznikají problémy typu - ty nejsi ten, kterého já chci. Porušíme-li rovnocennost vztahu tím, že koně opustíme a občas ho budeme navštěvovat, budeme ho nutit do partnerství s jiným člověkem nebo vytvoříme partnerství s jiným koněm ve stáji, zničíme ten vztah stejně jako partnerský vztah mezi lidmi.

Do jisté míry mají zvířata podobné problémy jako lidé. Na problémy jsou vázány emoce a na emoce stres z jejich prožívání. Pokud si majitel zvířete uvědomí v čem problém vězí, může mu předcházet. Účinnost odblokování bývá také stejná, zvíře se zlepší stejně jako lidé. Pracovat se dá nejenom se savci, úspěšně jsem zvládla i papouška svých známých, kterému nedorůstala ocasní pera.

Odblokovávat problémové chování, zlozvyky, strachy, fobie, vybíravost v jídle, úlekové reakce, nesnášenlivost apod. lze na základě uvolnění stresových podnětů. Stejně důležité je uvědomit si i vlastní chyby chovatele, které jsou většinou neúmyslné, z neznalosti zvířecích zákonitostí. Zvíře není jen pro naše potěšení nebo potřebu, zvíře je partner. 

Kontakt

Poradna pro uvolnění stresu Helena Červinková Helena Červinková
562 06 Ústí nad Orlicí
Heranova 1211
(zvonek - Červinková Helena)
730 631 188
(všední den 8.30 - 9.30)
cervinkova@distres.cz