CHOVÁNÍ POD VLIVEM STRESOVÉHO BLOKU

Naše podvědomí neustále porovnává podněty okolí a ve chvíli, kdy rozpozná několik informací podobných dávnému stresovému bloku, zareaguje. Prožijeme neovladatelný strach, alergický či astmatický záchvat, zhorší se nám příznaky onemocnění... 

Jakmile SIP zaregistruje novou informaci podobnou té nebezpečné z minulosti, spustí obranný mechanismus. Odpojí funkci předního mozku, který nás udržuje v přítomnosti. Organizmus je vyloučením hormonů připraven na reakci "udeř nebo uteč". Zároveň se vybaví informace z paměťové databanky a my si odžijeme stejně nepříjemné emoce a pocity jako je např. svírání žaludku, špatné dýchání, bolesti na hrudi, zablokování svalů, problémy s komunikací. Na každou podobnou situaci reagujeme stejným způsobem jako kdysi. Příčinou může být souhra několika informací, kterou SIP porovnal s dávným zážitkem. V případě poruch učení se dítě například nedokáže podívat určitým směrem, nebo je zablokováno na určité písmeno či číslici. U alergické reakce může být důvodem přítom- nost pylů souvisejících se stresovým zážitkem. 

Jindy je pro naše podvědomí nebezpečnou situací určitá poloha těla, stísněný prostor, pohled z výšky apod. Reakce se mohou s postupem doby i zhoršovat. Výčet základních fobií získávaných v dětství se blíží čtyřiceti. Závislosti bývají obranným psychickým programem. Alergické reakce jsou alarmem těla na podnět vnímaný smysly. Nejsou to ve skutečnosti jahody, roztoči, pyl..., ale stresová situace s nimi spojená. Bolesti zad, skoliózy apod. mohou mít svůj původ ve stresem stažených svalech. Tzv. lehké mozkové dysfunkce vznikají vzájemným odpojením mozkových hemisfér, jejichž příčinou bývá emocio-nální trauma v prenatálu nebo při porodu. Děti jsou velmi citlivé a zablokovat se mohou během několika vteřin a v naší paměti toto vystrašené dítě žije dál. 

JAK PRACUJE SPECIALIZOVANÝ KINEZIOLOG

Informace o původu stresu - příčině klientových obtíží - je uložena v podvědomí. Tuto informaci lze pomocí systému Three in One nalézt, převést stresový blok do vědomí a jednoduchými korekcemi odstranit. Facilitátor, pracující systémem Three in One - Jednotný mozek, používá informace zaznamenané v mozku jako v dokonalém biologickém počítači. Stresové bloky uložené v podvědomí vyhledává pomocí svalového testu, kdy na otázky týkající se řešeného problému dostává odpovědi ano - ne. Zpracovává-li mozek pozitivní informace, sval je pevný. Negativní emoce sval naopak oslabí. Spoluprací klienta a facilitátora se tak za plného vědomí postupně odkrývá příčina potíží - dávný stresový zážitek. Vztah mozek - sval je obousměrný. Vhodnými pohyby svalů lze do určité míry zpětně ovlivnit mozek. Nejdůležitější je možnost věkové regrese, kdy se klient při plném vědomí může v paměti vrátit do okamžiku, kdy stres vznikl. 

Přes odžití negativní emoce a pochopení příčiny je možné důsledky stresu trvale eliminovat. Korekce jsou velmi jednoduché, jemné pohyby uvolňují svaly, obnovují koordinaci mozku a zlepšují průtok energií. Tělo může zahájit samouzdravující proces. Výhodou metody Three in One, která se k nám z USA dostala v roce 1994, je jednoduchost, komplexnost, časová nenáročnost a rozsah problémů, které je schopna odstranit nebo podstatně zlepšit.

Poradna

01.01.2015 00:00
01.01.2002 00:00
01.01.2002 00:00
01.01.2002 00:00
01.01.2002 00:00
01.01.2002 00:00
01.01.2002 00:00
01.01.2002 00:00
01.01.2002 00:00

Kontakt

Poradna pro uvolnění stresu Helena Červinková Helena Červinková
562 06 Ústí nad Orlicí
Heranova 1211
(zvonek - Červinková Helena)
730 631 188
(všední den 8.30 - 9.30)
cervinkova@distres.cz