THREE IN ONE - SPECIALIZOVANÁ KINEZIOLOGIE

PŮSOBENĺ Three in One

Metoda Three in One - řeší příčinu problémů, nikoliv pouze jejich následky, v tom je její největší přednost. Účinnost je dána jejím komplexním působením na potíže psychosoma-tického původu. Málokdo si uvědomuje, že např. alergie či lehká mozková dysfunkce mohou mít stejný podnět - stresový zážitek v dětství, při porodu a dokonce i v prenatálním věku.

ODSTRAŇUJE
 • stres na současné problémy (školka, škola, zkoušky, změna zaměstnání, rozvod,...)
 • stres způsobený nepříjemnými prožitky v dětství, dospívání i dospělosti
 • fobie, strach a deprese vnitřní zábrany k sobě i jiným lidem (komunikace, odpor, agrese, sebevražedné sklony,...)
POMÁHÁ PŘI
 • lehkých mozkových dysfunkcích
 • poruchách učení (čtení, psaní, počítání)
 • ke zklidnění hyperaktivních dětí
 • členům rodiny ke vzájemnému pochopení a toleranci
 • psychosomatických poruchách
 • syndromech
 • poúrazových bolestech
 • vadách chůze a špatném držení těla
 • chronické únavě
 • pomočování
UPRAVUJE
 • alergické reakce
 • nadváhu, bulimii
 • mentální anorexii
 • závislosti (kouření, workholismus, toxikománii aj.)
 • imunitní reakce a obranyschopnost
 • problémy se štítnou žlázou
 • přetížení nadledvinek
 • ekzémy

Pod vlivem stresu se obecně snižuje obranyschop- nost těla, omezuje se tvorba lymfocytů a tím se zvyšuje možnost vzniku mnoha dalších onemocnění.

JAK PŮSOBĺ STRES

Velké zatížení organizmu, nenadálý úlek, nebezpečná situace ale i zcela banální drobnost, každá z těchto situací může mít trvalé následky, pokud náš obranný systém vyhodnotí situaci jako nebezpečnou a nezávisle na našem vědomí uloží do paměti stresový blok. Stres není fyzického původu, tkví v psychice. Nejde o to, co děláme, ale jak se při tom cítíme. Stres je negativní emocionální reakce na životní události. Naše pocity řídí limbický systém, který patří mezi vývojově nejstarší centra mozku. Propojením nervové soustavy na žlázy s vnitřní sekrecí, uvolňující hormony, dochází k fyziologickým změnám. 

Výsledkem dlouhotrvající negativní emoce je toxicky zvýšená hladina stresových hormonů v těle, která nepříznivě ovlivní celý organizmus. V levé mozkové hemisféře máme oblast SIP, společnou integrální plochu, která neustále porovnává nové informace z vnějšího prostředí s informacemi uloženými v paměti. V naší individuální paměti je uložena každá vteřina od početí do současnosti. Naše tělo neustále monitoruje situaci všemi smysly, zaznamenává polohu a napětí svalů, činnost orgánů, vyhodnocuje pocity i mentální zkušenost v podobě systému přesvědčení. Takto komplexně uložené informace jsou vyhodnoceny podle spoluprožité emoce jako bezpečné nebo naopak nebezpečné. Vyhodnotí-li SIP určitý okamžik jako nebezpečný, uloží do paměti veškeré informace, které tento okamžik provázely. Může to být přesná poloha svalů, směr pohledu očí, ale například i vůni, kterou právě zaznamenal čich, či dotyk, který zaznamenal hmat. Informací je mnoho a zůstávají zaznamenány proto, aby SIP mohl napříště podobnou nebezpečnou situaci včas rozpoznat a uchránit nás před hrozícím nebezpečím. V dávné minulosti byl tento obranný systém jednou z podmínek přežití, dnes však často přináší trvalé psychosomatické problémy. 

Kontakt

Poradna pro uvolnění stresu Helena Červinková Helena Červinková
562 06 Ústí nad Orlicí
Heranova 1211
(zvonek - Červinková Helena)
730 631 188
(všední den 8.30 - 9.30)
cervinkova@distres.cz